งานของเรา

รับจดทะเบียนบริษัท ให้คำปรึกษา ALL IN ONE ในราคากันเอง
ติดต่อเรา 095 238 7238 (24 ชม)

  •  รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  •  รับตรวจสอบบัญชี
  •  รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  •  รับจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
  •  รับจดทำเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  •  บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีอากร
  •  รับให้ปรึกษาทางกฏหมาย และรับจ้างว่าความทั่วราชอาณาจักร
  •  รับวิจัยการตลาด ประมวลผลแบบสอบถามการตลาด
  •  รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ
  •  รับตัวแทนการค้าธุรกิจทั่วประเทศ (บ้าน ผ่อนตรงกันเจ้าของ)